FysioPartners Zuyd

FysioPartners Zuyd is een samenwerkingsverband van vooruitstrevende, breed gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken met als doel collectief nog sterker te staan in een snel veranderend zorglandschap.

Onze focus binnen het samenwerkingsverband ligt in eerste instantie op de patiënt/klant. Onderscheidend vermogen, innovatie, pro activiteit, kwaliteit en effectiviteit van de aangeboden zorg en producten hebben wij hoog in het vaandel staan. Het volledige proces rondom de zorg voor onze patiënten verdient onze aandacht en vullen we zo optimaal mogelijk in.

Als samenwerkingsverband streven we als partners naar de beste zorg, innovatie, op iedere plek en voor elke zorgconsument. Beschikbaar voor iedereen binnen Zuid Limburg en de Euregio.

Onze overtuiging is door de omvang van het samenwerkingsverband beperkt te houden en het toepassen van selectieve toetreding van eventuele nieuwe partners de kwaliteit, de (aan)sturing, de uniformiteit en de transparantie van het product fysiotherapie te kunnen borgen richting onze klanten, patiënten en externe samenwerkingspartners.

Onze samenwerking is op een zeer natuurlijke wijze tot stand gekomen waarbij een uniforme kijk op fysiotherapie, de wens om aan onze klanten nog betere zorg te kunnen leveren en de overtuiging dat we elkaar kunnen ondersteunen en helpen in een sterk veranderend zorglandschap belangrijke pijlers zijn.

Ron GotschenbergFysiovision

Onze insteek voor dit samenwerkingsverband is het bundelen van onze krachten en het uitwisselen van ervaringen, dit alles voor de beste zorg voor onze patiënten.

Jill HenssenHealth Plus

Hoogwaardige zorg leveren en dit in de toekomst kunnen blijven doen, lukt alleen als je durft samen te werken! Met de juiste partners wordt samenwerken vanzelf een meerwaarde.

Rick van SchovendFysioQ

Kwalitatief hoogwaardige zorg kort in uw buurt, met passie ontwikkelt en uitgevoerd door ons samenwerkingsverband is een winst voor onze client en regio.

John SnijdersFysiotherapie Snijders

Samenwerken met collega’s die dezelfde visie op fysiotherapie delen, brengt een enorme meerwaarde in de zorg voor patiënten in de regio.

Dorien NiemansHealth & Sports Buchten

Regiobreed goede fysiotherapeutische zorg leveren: modern en met een kritische blik op elkaars handelen. Daarbij kunnen we zelf partners kiezen die in onze visie passen. Een uitdaging!

Kees KuijsKuijs Fysiotherapie

Wat hebben wij te bieden

Wij bieden een breed scala aan behandelingen aan

Waar kunt u als patient het beste terecht?