Missie

FysioPartners Zuyd is een samenwerkingsverband van vooruitstrevende, breed gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken met als doel collectief nog sterker te staan in een snel veranderend zorglandschap waar ontwikkelingen als toenemende concurrentie vanuit 1ste en 2de lijn, veranderende bekostiging zorg, toenemende macht zorgverzekeraars, stijgende bedrijfskosten en concurrerende samenwerkingsverbanden om een nog betere profilering binnen de markt van fysiotherapie aanbieders vraagt.

Onze focus binnen het samenwerkingsverband ligt in eerste instantie op de patiënt/klant. Onderscheidend vermogen, innovatie, pro activiteit, kwaliteit en effectiviteit van de aangeboden zorg en producten hebben wij hoog in het vaandel staan. Het volledige proces rondom de zorg voor onze patiënten verdient onze aandacht en vullen we zo optimaal mogelijk in.

Visie

Als samenwerkingsverband streven we als partners naar de beste zorg, innovatie, op iedere plek en voor elke zorgconsument. Beschikbaar voor iedereen binnen Zuid Limburg en de Euregio met als voorwaarden en kenmerken:

  • commitment van alle aangesloten partnerpraktijken
  • innovatie, ontwikkeling en implementatie van hedendaagse zorgproducten
  • een bovengemiddelde patiënt tevredenheid
  • een actief netwerk gericht op zowel de patiënt/klant, verwijzers, zorginstellingen als ook andere stakeholders binnen ons werkveld
  • een gezonde bedrijfsvoering
  • en als uitgangspunt: de sterkste partner is de norm

Waarom kiezen voor FysioPartners Zuyd?

De samenwerkende praktijken van FysioPartners Zuyd hebben gezamenlijk een missie en een visie geformuleerd, welke ook op deze website te lezen valt. Vanuit deze missie en visie formuleren wij graag waarom u kiest voor FysioPartners Zuyd, anders gezegd, wat is onze meerwaarde?

FysioPartners Zuyd is een samenwerkingsverband van vooruitstrevende, breed gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken met als doel collectief nog sterker te staan in een snel veranderend zorglandschap.

U als patiënt staat centraal. Of beter gezegd, u bent ons middelpunt.
Rondom ons middelpunt organiseren wij kwalitatief hoogwaardige zorg waarmee wij u volledig ontzorgen. Ons gezamenlijke doel is u weer zo snel en effectief mogelijk klachtenvrij te krijgen. Indien klachtenvrij worden geen optie is werken onze therapeuten samen met u naar het hoogst mogelijk niveau zodat u zo min mogelijk ‘beperkingen’ ervaart in uw dagelijks leven.

Wij bieden een breed scala aan behandelingen aan

Waar kunt u als patient het beste terecht?